O NÁS
Společnost Hustířanka služby s. r. o. vznikla 29. září 2016 jako reakce na politiku zaměstnanosti Úřadu práce. 

Hustířanka je název místního toku, který protéká územím 15 obcí, které tvoří mikroregion DSO Hustířanka (dobrovolný svazek obcí). Tyto obce se v roce 2016 se potýkaly s nedostatkem pracovníků v režimu Veřejně prospěšných prací. Politika Úřadu práce na začátku roku 2016 byla taková, že již neumožňovala obcím opakovaně zaměstnávat osoby, které již jednou dotovaným programem Veřejně prospěšných prací prošly. Z iniciativy obce Dubenec se spojily obce Habřina, Lanžov, Libotov, Litíč, Vilantice a již zmiňovaný Dubenec a založili společnost Hustířanka služby s.r.o. 

Společnost Hustířanka služby s. r. o. byla založena na principu sociálního podniku a plní hned několik cílů sociálního podnikání: 

1. Zaměstnává osoby nejen ze zakládajících obcí, ale i z ostatních obcí mikroregionu Hustířanka se zaměřením na cílové skupiny osob nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných, osoby v I. nebo II. stupni invalidity, osoby po  výkonu trestu a žadatele o azyl. Kapacita pracovních míst je 30% osob z výše uvedené cílové skupiny.

2. Dalším cílem je průběžné vzdělávání a pracovníků a to jak po odborné stránce, což jsou různá školení na práci se stroji, které obsluhují, tak i navazující sociální práce a poradenství ve spolupráci s Farní charitou ve Dvoře Králové n. L. 

3. Zásadou sociálního podnikání je zaměstnávání osob z místního regionu (Královedvorsko, Jaroměřsko), a plnění enviromentálních přístupů šetrného podnikání. Při naši práci bereme velký důraz na ekologii a recyklování.

Firma neposkytuje náhradní plnění. 
(Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.)

Hustířanka služby s. r. o. se zabývá službami v oblasti zeleně a komunálních služeb